Từ ngày 22/11/2017 đến hết ngày 31/12/2017, Chợ Tốt có chương trình khuyến mãi đặc biệt TẶNG GẤP ĐÔI số lượng Đồng Tốt cho khách hàng khi GIA HẠN Cửa hàng Điện tử trong vòng 7 ngày kể từ ngày hết hạn của Cửa hàng.

Chi tiết chương trình khuyến mãi như sau:

✅ Gia hạn 1 tháng sử dụng : tặng thêm    50.000     : có 1 tháng sử dụng Cửa hàng cùng   100.000     
✅ Gia hạn 2 tháng sử dụng : tặng thêm   100.000    có 2 tháng sử dụng Cửa hàng cùng   200.000   
✅ Gia hạn 3 tháng sử dụng : tặng thêm   300.000    : có 3 tháng sử dụng Cửa hàng cùng   600.000   
✅ Gia hạn 6 tháng sử dụng : tặng thêm   500.000    : có 6 tháng sử dụng Cửa hàng cùng 1.000.000   

Lưu ý:

  • Chỉ áp dụng cho Khách hàng đang sử dụng Cửa hàng Điện tử của Chợ Tốt.
  • Để nhận được khuyến mãi trên, Cửa hàng cần thoả mãn hai (02) điều kiện sau:
    • ngày hết hạn mới nhất trong khoảng thời gian từ ngày 22/11/2017 đến hết ngày 31/12/2017.
    • Được gia hạn trong vòng 7 ngày (+/- 7 ngày) trước và sau khi hết hạn.
  • Không giới hạn số lần nhận được khuyến mãi của mỗi Cửa hàng.

 

 GIA HẠN NGAY!