Nhằm hỗ trợ quý khách hàng bán xe Ô tô hiệu quả hơn, Chợ Tốt Xe giới thiệu chương trình khuyến mại vào tháng 7 như sau.
Tặng lại 100% phí dịch vụ khi mua dịch vụ Đẩy Tin từ 2 lần trở lên trên chuyên mục Ô tô.
Cụ thể:
Trong thời gian diễn ra chương trình (từ ngày 15/7 đến ngày 31/7), nếu khách hàng sử dụng dịch vụ Đẩy tin từ lần thứ 2 trở đi sẽ được nhận lại 1 mã Đồng Tốt bằng đúng số tiền đã bỏ ra.
Ví dụ: Trong thời gian diễn ra chương trình,
Khách hàng mua 2 dịch vụ đẩy tin 1 ngày, nhận lại mã Khuyến Mại 20.000 Đồng Tốt
Khách hàng mua 3 dịch vụ đẩy tin 1 ngày, nhận lại mã Khuyến Mại 40.000 Đồng Tốt
Khách hàng mua trên 3 dịch vụ đẩy tin 1 ngày, nhận lại mã Khuyến Mại 50.000 Đồng Tốt
Lưu ý:
– Ưu đãi đặc biệt này chỉ dành cho người bán nhận được thông báo của Chợ Tốt và chưa chi tiêu cho các dịch vụ trên chuyên mục Ô tô trong tháng 7 (tính từ ngày 1/7 tới 14/7).
– Mã khuyến mại Đồng Tốt được sử dụng để thanh toán các dịch vụ trên trang chotot.com và không có giá trị quy đổi thành tiền mặt. Tìm hiểu thêm. Thời hạn sử dụng mã khuyến mại đến hết ngày 08/09/2020.
– Mã khuyến mại Đồng Tốt sẽ được gửi đến tài khoản chi tiêu tương ứng từ ngày 05/08 đến 08/08/2020 qua tin nhắn SMS và Mục Thông Báo – Tin Mới trên Chợ Tốt.
– Đồng Tốt (ĐT) nhận từ Mã khuyến mại Đồng Tốt sẽ nằm trong Tài khoản khuyến mại và có giá trị sử dụng trong vòng 30 ngày kể từ ngày nạp.
– Chỉ áp dụng cho các chi tiêu cho dịch vụ: Đẩy tin 1 ngày, ở chuyên mục Ô tô, tính từ ngày 15/07 đến hết ngày 31/07/2020.
– Một tài khoản chỉ được áp dụng một chương trình khuyến mại trong cùng thời điểm. Trong trường hợp tài khoản hợp lệ cả 2 chương trình, khách hàng sẽ được áp dụng chương trình có mã khuyến mại lớn hơn.
– Chương trình cho phép cộng dồn khuyến mại, tuy nhiên số lượng Đồng Tốt tối đa một tài khoản nhận không vượt quá 50.000 và giá trị khuyến mại tương ứng với giá dịch vụ mà Chợ Tốt đã quy định theo từng chuyên mục.