Đối tượng tham gia: Chương trình áp dụng độc quyền cho 100 Nhà tuyển dụng đã có hoạt động tuyển dụng tích cực trong tháng 09/2022.

Thể lệ chương trình:

– Mọi chi tiêu của 100 khách hàng trong khoảng thời gian 26/09 tới 02/10 sẽ được tổng hợp và xếp hạng.

– Khách hàng có tổng chi tiêu cao nhất trong giai đoạn này sẽ được nhận một chiếc điện thoại iPhone 14.

– Khách hàng thuộc danh sách sẽ được tiếp cận bởi đội ngũ chăm sóc khách hàng của Chợ Tốt để thông báo chi tiết nội dung chương trình và cấp ID để có thể theo dõi thứ hạng.