Nhằm tri ân sự tin tưởng của người dùng đã sử dụng các dịch vụ của Chợ Tốt Nhà suốt thời gian qua, từ 08/05/2018 đến hết 21/05/2018, Chợ Tốt Nhà ưu đãi từ 10 – 17% khi nạp Đồng Tốt dành riêng cho người dùng ở TP. Hồ Chí Minh nhận được thông báo.

Goi-Nap-DT-CTN-3
Phuong-Thuc-Thanh-Toan-1

 

     NẠP NGAY!     

 

Trong trường hợp bạn có bất kỳ thắc mắc nào trong quá trình chương trình diễn ra, vui lòng liên hệ [email protected] để được hỗ trợ tốt nhất.