Tên chương trình khuyến mại: Thúc đẩy khách hàng đăng tin và làm mới tin đăng Bất động sản
Địa bàn khuyến mại: Cả nước
Hình thức khuyến mại: Tổ chức cho khách hàng tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí và các sự kiện khác vì mục đích khuyến mại
Thời gian khuyến mại (dự kiến): 15/03/2022 – 31/03/2022.
Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại: Tất cả các dịch vụ tính phí trên trang web Chotot.com, trang web Vieclamtot.com hoặc ứng dụng Chợ Tốt
Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại: mã nạp giá trị từ 15.000 VNĐ đến 100.000 VNĐ (được quy đổi thành từ 15.000 đến 150.000 Đồng Tốt dùng để thanh toán tất cả các dịch vụ có tính phí trên trang web Chotot.com, ứng dụng Chợ Tốt, trang web Vieclamtot.com, Nhatot.com do Chợ Tốt cung cấp)) và Điểm Tốt
Khách hàng của chương trình khuyến mại: Khách hàng có đăng tin thuộc chuyên mục Bất động sản trên trang web Chotot.com, Ứng dụng Chợ Tốt
Tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại: 138,000,000
Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại: Trong thời gian Khuyến mại, những khách hàng thoả mãn điều kiện của từng thử thách sẽ được nhận phần quà tương ứng như sau: