Từ ngày 1/4/2021 đến ngày 9/4/2021, Chợ Tốt gửi tặng khách hàng đăng tin lần đầu ở khu vực Hà Nội mã vận chuyển GrabExpress trị giá 20,000 đồng. Áp dụng cho:
– Tin đăng trong mọi danh mục ngoại trừ bất động sản, xe cộ, việc làm và dịch vụ du lịch
– Tin đăng có ghi #landaudangtin vào phần mô tả sản phẩm
– Mỗi khách hàng chỉ được nhận duy nhất một mã
– Số lượng mã giảm giá có hạn, Chợ Tốt sẽ gửi thông báo tới tất cả khách hàng khi chương trình kết thúc
Chợ Tốt sẽ gửi mã giảm giá cho khách hàng đủ điều kiện nhận thưởng trong vòng 24h thông qua phần thông báo tin mới.
Đăng tin ngay!