Đối với những tin đăng được gắn nhãn “Sinh viên giảm 200,000 VND” như hình bên dưới, bạn sẽ được giảm thêm 200,000 VND so với giá mà người bán đăng. Các bước nhận quyền lợi này như sau:

Bước 1: Chọn những tin đăng có nhãn như hình bên trên góc trái tin đăng

Bước 2: Gọi điện/SMS hoặc chat với người bán và giới thiệu bạn đến từ chương trình Tân sinh viên. Bạn sẽ được giảm thêm 200,000 VND so với giá đăng bán.

Săn tin đăng giảm 200,000 VND cho sinh viên tại đây