Thể lệ chương trình:

Các khách hàng có đăng tin tuyển dụng từ 5 nhân sự trở lên trong giai đoạn từ tháng 02/2020 đến hết tháng 04/2020, và chưa từng chi tiêu trong chuyên mục Việc làm sẽ nhận được 01 Mã khuyến mãi Đồng Tốt trị giá 10.000đ.

Bạn có thể nạp thêm Đồng Tốt và tiến hành Đẩy tin để tăng gấp đôi tốc độ tuyển dụng.
– Cách nạp thêm Đồng Tốt: xem thêm
– Cách Đẩy tin: xem thêm

bump

Lưu ý:

– Mã khuyến mãi Đồng Tốt có giá trị trong vòng 60 ngày kể từ ngày gửi đi và Đồng Tốt (ĐT) nhận từ Mã khuyến mãi Đồng Tốt sẽ nằm trong Tài khoản khuyến mãi và có giá trị sử dụng trong vòng 30 ngày kể từ ngày nạp.
– Mã khuyến mãi Đồng Tốt được sử dụng để thanh toán các dịch vụ trên trang chotot.com và không có giá trị quy đổi thành tiền mặt, tìm hiểu thêm.
– Mã khuyến mãi Đồng Tốt sẽ được gửi đến bạn từ ngày 08/05/2020 tới 15/05/2020 thông qua tin nhắn SMS và Mục Thông Báo – Tin Mới trên Chợ Tốt.
– Chương trình chỉ áp dụng cho các tài khoản/tin đăng thuộc chuyên mục Danh sách Việc làm
– Khuyến mãi này chỉ áp dụng cho các khách hàng nhận được thông báo qua mục Thông Báo – Tin mới trên Chợ Tốt.