Nội dung chương trình:

Tất cả các khách hàng thực hiện việc tạo hoặc gia hạn cửa hàng Đồ Điện Tử trong giai đoạn từ ngày 01/05/2020 tới ngày 31/05/2020 sẽ được hỗ trợ 1 phần chi phí dưới dạng Mã khuyến mãi Đồng Tốt, cụ thể như sau:

Tạo hoặc gia hạn gói cửa hàng Đồ Điện Tử 1 tháng sẽ nhận Mã khuyến mãi Đồng Tốt có trị giá 300.000đ

Tạo hoặc gia hạn gói cửa hàng Đồ Điện Tử 2 tháng, 3 tháng hoặc 6 tháng sẽ nhận Mã khuyến mãi Đồng Tốt có trị giá 500.000đ

Lưu ý:

– Mã khuyến mãi Đồng Tốt được sử dụng để thanh toán các dịch vụ trên trang chotot.com và không có giá trị quy đổi thành tiền mặt, tìm hiểu thêm.

– Chợ Tốt sẽ tổng hợp danh sách và gửi mã khuyến mãi Đồng Tốt đến bạn vào ngày 03/06/2020 thông qua tin nhắn SMS.

– Mã khuyến mãi Đồng Tốt có giá trị sử dụng tới hết ngày 30/06/2020. Đồng Tốt (ĐT) nhận từ Mã khuyến mãi Đồng Tốt sẽ nằm trong Tài khoản khuyến mãi và có giá trị sử dụng trong vòng 30 ngày kể từ ngày nạp.

– Tài khoản khuyến mãi chỉ được chứa tối đa 500.000 ĐT tại một thời điểm. Trong trường hợp số lượng Đồng Tốt được khuyến mãi nhiều hơn 500.000 ĐT, hệ thống chỉ ghi nhận 500.000 ĐT.

– Tìm hiểu thêm lợi ích của cửa hàng Đồ Điện Tử tại đây.