Tất cả các khách hàng có phát sinh chi tiêu trong giai đoạn từ ngày 02/07/2020 tới ngày 31/07/2020 tại chuyên mục Tivi, Âm thanh sẽ được hoàn 50% tổng chi tiêu phát sinh trong tháng dưới dạng Mã khuyến mãi Đồng Tốt.

Lưu ý:

Mã khuyến mãi Đồng Tốt được sử dụng để thanh toán các dịch vụ trên trang chotot.com và không có giá trị quy đổi thành tiền mặt, tìm hiểu thêm.
– Mã khuyến mãi Đồng Tốt sẽ được gửi đến bạn từ ngày 03/08/2020 tới 07/08/2020 thông qua tin nhắn SMS.
– Giá trị hoàn tiền tối đa là 50.000 ĐT cho mỗi tài khoản.
– Mã khuyến mãi Đồng Tốt có giá trị sử dụng tới hết ngày 30/08/2020. Đồng Tốt (ĐT) nhận từ Mã khuyến mãi Đồng Tốt sẽ nằm trong Tài khoản khuyến mãi và có giá trị sử dụng trong vòng 30 ngày kể từ ngày nạp.
– Tài khoản khuyến mãi chỉ được chứa tối đa 500.000 ĐT tại một thời điểm. Trong trường hợp số lượng Đồng Tốt được khuyến mãi nhiều hơn 500.000 ĐT, hệ thống chỉ ghi nhận 500.000 ĐT.
– Chương trình chỉ áp dụng cho các chi tiêu tại chuyên mục Tivi, Âm thanh. Các loại chi phí được tính trong chương trình đó là: Phí Đăng tin, Đẩy tin, Gói đẩy tin, Tin ưu tiên, Gói ưu đãi, Nhãn nổi bật.