Thể lệ chương trình:

Từ ngày 20/12/2019 cho tới hết ngày 31/12/2019, nếu Quý khách đạt mức chi tiêu từ 1.500.000 VND trở lên sẽ đủ điều kiện để hưởng ưu đãi sau:

  • Với mỗi 1.000.000 VND chi tiêu trên Chợ Tốt Nhà, Quý khách sẽ được hoàn lại 100.000 Đồng Tốt vào tài khoản khuyến mãi. 

Ưu đãi chỉ áp dụng khi chi tiêu từ 1.500.000 VND từ 20/12/2019 tới hết thời gian chương trình(không tính các khoản chi tiêu đã xảy ra trước ngày 20/12/2019). Quý khách nạp tiền vào tài khoản nhưng không chi tiêu cho các dịch vụ thu phí cũng không được hưởng ưu đãi trên.

Ưu đãi chỉ áp dụng cho các khách hàng nhận được cuộc gọi hoặc tin nhắn điện thoại (SMS)  từ Chợ Tốt về chương trình.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào trong suốt thời gian diễn ra chương trình khuyến mãi, vui lòng liên hệ Hotline (028) 3866 4041 hoặc [email protected] để được hỗ trợ.