Nội dung chương trình

Tất cả các khách hàng có chi phí phát sinh (ví dụ: Đẩy tin, Đăng tin, Tuyển gấp, Gói Tuyển Dụng Chuyên Nghiệp, …) thuộc chuyên mục Việc Làm từ ngày 20/09/2022 tới hết ngày 30/09/2022 theo mức quy định bên dưới sẽ nhận lại Mã khuyến mãi Đồng Tốt trị giá lên tới 200.000 đồng, cụ thể như sau:

  • Từ 100.000 đồng tới dưới 300.000 đồng: nhận lại 1 Mã khuyến mãi có trị giá bằng 10.000 ĐT
  • Từ 300.000 đồng tới dưới 500.000 đồng: nhận lại 1 Mã khuyến mãi có trị giá bằng 35.000 ĐT
  • Từ 500.000 đồng tới dưới 700.000 đồng: nhận lại 1 Mã khuyến mãi có trị giá bằng 75.000 ĐT
  • Từ 700.000 đồng tới dưới 900.000 đồng: nhận lại 1 Mã khuyến mãi có trị giá bằng 125.000 ĐT 
  • Từ 900.000 đồng trở lên: nhận lại 1 Mã khuyến mãi có trị giá là 200.000 ĐT

Lưu ý:

– Chương trình chỉ áp dụng cho các khách hàng trực tiếp nhận được thông báo này từ Chợ Tốt

Mã khuyến mãi Đồng Tốt được sử dụng để thanh toán các dịch vụ trên trang chotot.com, vieclamtot.com, ứng dụng Chợ Tốt và không có giá trị quy đổi thành tiền mặt, tìm hiểu thêm.

– Mã khuyến mãi Đồng Tốt sẽ được gửi đến bạn từ ngày 03/10/2022 tới 07/10/2022 thông qua tin nhắn SMS hoặc Mục Thông Báo – Tin Mới trên Chợ Tốt.

– Mã khuyến mãi Đồng Tốt có giá trị sử dụng tới hết ngày 07/11/2022. Đồng Tốt (ĐT) nhận từ Mã khuyến mãi Đồng Tốt sẽ nằm trong Tài khoản khuyến mãi và có giá trị sử dụng trong vòng 30 ngày kể từ ngày nạp.

– Tài khoản khuyến mãi chỉ được chứa tối đa 300.000.000 ĐT tại một thời điểm. Trong trường hợp số lượng Đồng Tốt được khuyến mãi nhiều hơn300.000.000 ĐT, hệ thống chỉ ghi nhận 300.000.000 ĐT.

– Chương trình chỉ áp dụng cho các chi tiêu đến tại chuyên mục Việc Làm và không áp dụng cho việc nạp đồng tốt.