Nội dung chương trình:

Tất cả các khách hàng có chi phí phát sinh (ví dụ: chi phí đẩy tin, chi phí đăng tin) thuộc chuyên mục Đồ điện tử từ ngày 16/10/2020 tới hết ngày 01/11/2020 theo mức quy định bên dưới sẽ nhận lại Mã khuyến mãi Đồng Tốt trị giá lên tới 1.000.000 Đồng Tốt, cụ thể như sau:
– Từ 100.000 đồng tới dưới 200.000 đồng: nhận lại 1 Mã khuyến mãi có trị giá bằng 50.000 Đồng Tốt
– Từ 200.000 đồng tới dưới 500.000 đồng: nhận lại 1 Mã khuyến mãi có trị giá bằng 100.000 Đồng Tốt
– Từ 500.000 đồng tới dưới 1.000.000 đồng: nhận lại 1 Mã khuyến mãi có trị giá bằng 250.000 Đồng Tốt
– Từ 1.000.000 đồng tới dưới 2.000.000 đồng: nhận lại 1 Mã khuyến mãi có trị giá bằng 500.000 Đồng Tốt
– Từ 2.000.000 đồng trở lên: nhận lại 2 Mã khuyến mãi có trị giá là 500.000 Đồng Tốt (tổng 1.000.000 Đồng Tốt).

Lưu ý:

– Mã khuyến mãi Đồng Tốt (ĐT) được sử dụng để thanh toán các dịch vụ trên trang chotot.com và không có giá trị quy đổi thành tiền mặt, tìm hiểu thêm.
– Mã khuyến mãi Đồng Tốt sẽ được gửi đến bạn từ ngày 02/11/2020 tới 06/11/2020 thông qua tin nhắn SMS và Mục Thông Báo – Tin Mới trên Chợ Tốt.
– Mã khuyến mãi Đồng Tốt có giá trị sử dụng tới hết ngày 30/11/2020. Đồng Tốt (ĐT) nhận từ Mã khuyến mãi Đồng Tốt sẽ nằm trong Tài khoản khuyến mãi và có giá trị sử dụng trong vòng 30 ngày kể từ ngày nạp.
– Tài khoản khuyến mãi chỉ được chứa tối đa 500.000 ĐT tại một thời điểm. Trong trường hợp số lượng Đồng Tốt được khuyến mãi nhiều hơn 500.000 ĐT, hệ thống chỉ ghi nhận 500.000 ĐT.
– Chương trình chỉ áp dụng cho các chi tiêu đến từ chuyên mục Đồ Điện Tử, bao gồm Điện thoại, Máy tính bảng, Laptop, Máy tính để bàn, Máy ảnh, Máy quay, Tivi, Âm thanh, Thiết bị đeo thông minh, Phụ kiện, Linh kiện.
– Các loại chi phí được tính trong chương trình đó là: Phí Đăng tin, Đẩy tin, Gói đẩy tin, Tin ưu tiên, Nhãn nổi bật, Gói tiết kiệm và Mở/Gia hạn cửa hàng điện tử …