Nội dung chương trình:

Tất cả các khách hàng có chi phí phát sinh (ví dụ: chi phí đẩy tin) thuộc chuyên mục Việc làm từ ngày 26/01/2021 tới hết ngày 09/02/2021 theo mức quy định bên dưới sẽ nhận lại Mã khuyến mãi Đồng Tốt trị giá lên tới 50% tổng chi tiêu, cụ thể như sau:
– Từ 100.000 đồng tới dưới 200.000 đồng: nhận lại Mã khuyến mãi có trị giá bằng 50.000 Đồng Tốt
– Từ 200.000 đồng tới dưới 300.000 đồng: nhận lại Mã khuyến mãi có trị giá bằng 100.000 Đồng Tốt
– Từ 300.000 đồng tới dưới 400.000 đồng: nhận lại Mã khuyến mãi có trị giá bằng 150.000 Đồng Tốt
– Từ 400.000 đồng tới dưới 500.000 đồng: nhận lại Mã khuyến mãi có trị giá bằng 200.000 Đồng Tốt
– Từ 500.000 đồng trở lên: nhận lại Mã khuyến mãi có trị giá bằng 250.000 Đồng Tốt

Lưu ý:

– Mã khuyến mãi Đồng Tốt (ĐT) được sử dụng để thanh toán các dịch vụ trên trang chotot.com và không có giá trị quy đổi thành tiền mặt, tìm hiểu thêm.
– Mã khuyến mãi Đồng Tốt sẽ được gửi đến bạn từ ngày 22/02/2021 tới 26/02/2021 thông qua tin nhắn SMS.
– Mã khuyến mãi Đồng Tốt có giá trị sử dụng tới hết ngày 31/03/2021. Đồng Tốt (ĐT) nhận từ Mã khuyến mãi Đồng Tốt sẽ nằm trong Tài khoản khuyến mãi và có giá trị sử dụng trong vòng 30 ngày kể từ ngày nạp.
– Tài khoản khuyến mãi chỉ được chứa tối đa 1.000.000 ĐT tại một thời điểm. Trong trường hợp số lượng Đồng Tốt được khuyến mãi nhiều hơn 1.000.000 ĐT, hệ thống chỉ ghi nhận 1.000.000 ĐT.
– Chương trình chỉ áp dụng cho các chi tiêu đến từ chuyên mục Việc làm và chỉ áp dụng cho những tài khoàn nhận được Thông báo này từ Chợ Tốt.