Cơ hội đặc biệt cho người bán để tin đăng tăng x3, x4 lần lượng tiếp cận khách hàng tại Chợ Tốt….Tham gia ngay nhé!

1/ Đối tượng tham gia: Người bán hàng tại mục đồ điện tử trên Chợ Tốt và đạt điều kiện tham dự chương trình (đính kèm ở mục 3)

2/ Khu vực: HCM

3/ Quyền lợi tham gia

Trong chương trình này, Chợ Tốt sẽ đầu tư các hoạt động đặc sắc về phía marketing để mang về lượng khách hàng khủng cho người bán. Điều kiện và quyền lợi dành cho người bán phải tham gia như sau:

Cấp độ
4/ Thời gian Nạp
Đồng Tốt: từ ngày 16/3 – 23/4 (Số lượng Cửa Hàng tham dự có hạn và ưu tiên các Cửa Hàng đăng kí trước)

5/ Thời gian chạy chương trình: Từ ngày 28/3 – 28/4

6/ Cách thức tham gia dành cho người bán hàng:

Đăng ký qua link để được nhân viên Chợ Tốt sẽ liên hệ hướng dẫn tham gia.


 

ĐĂNG KÝ NGAY

 

7/ Minh họa quyền lợi khi tham dự:


4 Cấp độ