Từ ngày 20/12/2019 đến ngày 31/12/2019, khi sử dụng các dịch vụ có tính phí trên Chợ Tốt, chỉ cần chi tiêu từ 100.000 đồng trở lên trong 3 ngày liên tiếp, khách hàng sẽ nhận được 1 mã khuyến mãi nạp Đồng Tốt trị giá 15.000 đồng. Mã khuyến mãi có hiệu lực từ ngày 01/01/2020 tới hết 31/01/2020.

  Cụ thể:

  Thời gian chi tiêu   Mức chi tiêu tối thiểu   Trị giá khuyến mãi Đồng Tốt  
  20/12/2019 – 22/12/2019   100.000 VND 15.000 Đồng Tốt
  23/12/2019 – 25/12/2019  100.000 VND 15.000 Đồng Tốt
  26/12/2019 – 28/12/2019  100.000 VND 15.000 Đồng Tốt
  29/12/2019 – 31/12/2019  100.000 VND 15.000 Đồng Tốt

  Điều khoản và điều kiện:

 • Chương trình không áp dụng cho dịch vụ Quảng Cáo Tốt.
 • Khuyến mãi chỉ áp dụng cho các khách hàng nhận được tin nhắn điện thoại (SMS) hoặc thông báo trong tài khoản Chợ Tốt về chương trình.
 • Trong khoảng thời gian 3 ngày liên tiếp, khách hàng có chi tiêu đạt mức tối thiểu 100.000 được tặng 1 mã khuyến mại duy nhất.
 • Trong khoảng thời gian từ 01/01/2020 tới hết ngày 31/01/2020 khách hàng cần truy cập https://goo.gl/iEuLfn, nhấn Áp dụng và nhập mã khuyến mãi để được nhận khuyến mãi. Ngoài thời gian nêu trên trên mã khuyến mã không có hiệu lực sử dụng.