Từ ngày 29/10/2018 đến ngày 25/11/2018, cơ hội nhận ngay 100.000 Đồng Tốt cho mỗi 1.000.000 VNĐ chi tiêu trong tháng cho các dịch vụ có tính phí trên Chợ Tốt cho chuyên mục “Đồ điện tử”.

Điều kiện nhận thưởng:

_ Tổng mức chi tiêu đạt 1.000.000 VNĐ cho chuyên mục “Đồ điện tử”, tính từ ngày 29/10/2018 đến ngày 25/11/2018
_ Các dịch vụ có tính phí: bao gồm toàn bộ các dịch vụ Chợ Tốt cung cấp mà khách hàng trả phí để sử dụng nhằm tăng hiệu quả của tin đăng. Bao gồm: Đẩy Tin, Nhãn Nổi Bật, Tin Ưu Tiên, Tin Đặc Biệt
_ Chương trình áp dụng cho tất cả các phương thức thanh toán bao gồm Thẻ Thanh Toán Quốc Tế, Thẻ Thanh Toán Nội Địa và Đồng Tốt
_ Đối với các giao dịch trả bằng Đồng Tốt, chỉ Đồng Tốt trừ từ Tài Khoản Chính mới được áp dụng. Chương trình không áp dụng cho các giao dịch thanh toán bằng Tài Khoản Khuyến Mãi Đồng Tốt
_ Chợ Tốt sẽ tổng kết và thông báo mã khuyến mãi Đồng Tốt vào tuần tiếp theo
_ Các mã khuyến mãi của chương trình sẽ có thời hạn đến hết ngày 31/01/2019. Người dùng áp dụng mã khuyến mãi sau thời điểm này sẽ không nhận được Đồng Tốt đã được thưởng

 

Trong trường hợp bạn có bất kỳ thắc mắc nào trong quá trình chương trình diễn ra, vui lòng liên hệ [email protected] để được hỗ trợ tốt nhất.

THAM GIA NGAY!