Thể lệ chương trình:

Tất cả các khách hàng có ít nhất 01 tin đăng thành công và có chi phí phát sinh (ví dụ: chi phí đẩy tin) thuộc chuyên mục Danh sách Việc làm từ ngày 22/04/2020 tới hết ngày 24/05/2020 theo mức quy định bên dưới sẽ nhận lại Mã khuyến mãi Đồng Tốt lên đến 40% tổng mức chi tiêu như sau:

Job May Promotion - DT topup

Lưu ý:
– Mã khuyến mãi Đồng Tốt có giá trị trong vòng 30 ngày kể từ ngày gửi đi và Đồng Tốt (ĐT) nhận từ Mã khuyến mãi Đồng Tốt sẽ nằm trong Tài khoản khuyến mãi và có giá trị sử dụng trong vòng 30 ngày kể từ ngày nạp.
– Mã khuyến mãi Đồng Tốt được sử dụng để thanh toán các dịch vụ trên trang chotot.com và không có giá trị quy đổi thành tiền mặt, tìm hiểu thêm.
– Mã khuyến mãi Đồng Tốt sẽ được gửi đến bạn từ ngày 25/05/2020 tới 29/05/2020 thông qua tin nhắn SMS và Mục Thông Báo – Tin Mới trên Chợ Tốt.
– Tài khoản khuyến mãi chỉ được chứa tối đa 500.000 ĐT tại một thời điểm. Trong trường hợp số lượng Đồng Tốt được khuyến mãi nhiều hơn 500.000 ĐT, hệ thống chỉ ghi nhận 500.000 ĐT.
– Chương trình chỉ áp dụng cho các tài khoản/tin đăng thuộc chuyên mục Danh sách Việc làm
– Các loại chi phí được tính trong chương trình bao gồm: Phí Đẩy tin, Gói đẩy tin, Tin ưu tiên, Nhãn nổi bật, Gói tiết kiệm.
– Khuyến mãi này chỉ áp dụng cho các khách hàng nhận được thông báo qua mục Thông báo trên trang Quản lý tin đăng