Chức năng của “Ưu đãi Quản lý KD”:

Với phiên bản hiện tại, Người bán có thể sử dụng chức năng xem danh sách chi tiết những Người mua đã để lại các thông tin:

  • Mục Khách hàng: Tên người liên hệ và thời gian tạo yêu cầu liên hệ.
  • Mục Số điện thoại: Người bán có thể bấm vào “Nhấn hiện SĐT” để kiểm tra thông tin số điện thoại.
  • Mục Tin đăng: Chứa Tiêu đề của tin đăng.
  • Mục Trạng thái: Người bán có thể điều chỉnh với 3 lựa chọn: Chưa liên hệ, Cần liên hệ lại, và Đã liên hệ. Những yêu cầu liên hệ mới sẽ được mặc định là “Chưa liên hệ”.
  • Mục Ghi chú: Người bán có thể ghi chú chi tiết thông tin của người mua (tài chính, nhu cầu cụ thể, mức độ mua gấp,..).
  • Mục Chức năng: Nhấn vào để chỉnh sửa ghi chú.

Chi tiết xem thêm tại đây.